Jump to Main ContentJump to Primary Navigation
Kural İhlali

Kural İhlali: Appen, Spooky, Theos

Appen, Spooky ve Theos'un gerçekleştirdiği kural ihlalleri hakkında açıklama

Özet geç: Yapılan rutin incelemelerin ardından uygunsuz davranışlar sergilediği tespit edilen Appen, Spooky ve Theos çeşitli sürelerle VFŞL ve AL’den men edildi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi’nde mücadele eden takım üyelerinin hem oyun içinde hem de oyun dışında belirli kurallar çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz. Uygunsuz davranışları tespit etmek adına takım üyelerinin davranışlarını rutin olarak inceliyoruz.

 

Yapılan rutin incelemeler sırasında uygunsuz davranışları tespit edilen Appen, Spooky ve Theos; Espor Küresel Ceza Listesi, VFŞL Disiplin Yönetmeliği ve VFŞL Resmi Kuralları uyarınca çeşitli sürelerle Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi’nden men edildi.

CEZALAR

Melih “Spooky” Vatansever - Doğuş Üni Aurora
Ceza Tarihi: 04-03-2019 / 01-04-2019 - 4 Maç Haftası
Açıklama:

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde uygunsuz davranışlar sergilediği tespit edilen Spooky'nin, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, VFŞL Disiplin Yönetmeliği'nin 1.1. maddesi uyarınca 4 maç haftası boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.
İlgili Kural:

VFŞL Resmi Kuralları, 10.2.4.

VFŞL Disiplin Yönetmeliği, 1.1.


Bekir Berk “Theos” Genyüz - Doğuş Üni Aurora
Ceza Tarihi: 04-03-2019 / 04-06-2019 - 3 Rekabetçi Ay
Açıklama:

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Theos'un, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi'ndeki ilgili kuralın minimum cezası olan 3 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.
İlgili Kural:

VFŞL Resmi Kuralları, 10.2.4.

Espor Küresel Ceza Listesi, Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutum

 

Necati “Appen” Sarıgül - HWA GAMING
Ceza Tarihi: 04-03-2019 / 04-06-2019 - 3 Rekabetçi Ay
Açıklama:

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Appen'in, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi'ndeki ilgili kuralın minimum cezası olan 3 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.
İlgili Kural:

VFŞL Resmi Kuralları, 10.2.4.

Espor Küresel Ceza Listesi, Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutum

 

İLGİLİ KURALLAR

•VFŞL Disiplin Yönetmeliği

 

Genel Cezalar
1.1 İhlal: Bir VFŞL takım üyesinin uygunsuz davranışlar sergilemesi (Örn. oyun içinde sportmenliğe aykırı davranışlar, halka açık mecrada uygunsuz davranışlar, sahnede uygunsuz hareketler, vb.)


•VFŞL Resmi Kuralları

 

10.2.4. Takım yöneticileri ve üyeleri, ırk, ten rengi, etnik, ulusal veya sosyal köken, cinsiyet, dil, din, politik veya diğer görüşler, mali durum, doğum veya diğer durum, cinsel tercih ya da herhangi diğer bir sebepten ötürü bir ülkeyi, kişiyi veya grubu kıracak veya rencide edecek söylemlerde bulunamaz.

•Espor Küresel Ceza Listesi

 

Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutum: Aşırı derecede uygun olmayan davranışın bir kere sergilenmesi. Örneğin muteber ölüm tehditleri, fiziksel şiddet, aşırı derecede fanatiklik veya kişi veya bir grup kişiye karşı kötü niyetli söylemde bulunmak.